Reel de Laura Ribes, presentadora de TV.
Diversos fragmentos del programa ‘1món.cat‘ de La Xarxa.